Vill ni automatisera specialkosthanteringen?

Vi gör det enkelt att servera alla.

Eatsy AB

Vi låter dig testa Eatsy på 10 arrangemang, helt kostandsfritt!

Gör som Felix, testa Eatsy!