Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy / GDPR-policy för lagrandet av individers allergier och kostpreferenser:

 

 1. Ägare och ansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna som samlas in via detta formulär är Eatsy AB, (559418-2635). Eatsy AB är även ägare av den databas där personuppgifterna kommer att lagras. Vi är dedikerade att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och rättvist sätt.

 

 1. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med att samla in personuppgifter via vårt besöksformulär är att kunna erbjuda individanpassade måltider eller hantera allergier vid evenemang eller tillställningar. Personuppgifterna kommer att användas för att förbereda mat som passar den enskilda personens behov och önskemål. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något annat syfte än det som anges i denna policy, om du inte har gett oss ditt samtycke för något annat ändamål.

 

 1. Vilka personuppgifter som samlas in

Följande personuppgifter samlas in via formuläret:

 • Namn: För att vi ska kunna identifiera dig och förbereda rätt mat för dig.
 • E-postadress: För att kunna skicka bekräftelse på att vi mottagit din anmälan och för att kunna kontakta dig om vi behöver ytterligare information eller om det sker förändringar i evenemanget.
 • Telefonnummer: För att kunna nå dig om det skulle behövas vid brådskande frågor eller problem.
 • Allergier: För att kunna förbereda mat som är fri från ingredienser som du inte tål och för att säkerställa att du inte riskerar en allergisk reaktion.
 • Kostpreferenser: För att vi ska kunna erbjuda mat som passar din diet och dina personliga preferenser.

Vi kommer endast samla in personuppgifter som är relevanta för det specifika evenemanget eller tillställningen och vi kommer inte att begära information som inte är nödvändig för att uppnå detta syfte.

 

 1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna som samlas in via detta formulär kommer att lagras i en säker databas hos Eatsy AB. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och att de skyddas mot obehörig åtkomst, förändring eller oförväntad radering.

Personuppgifterna kommer att lagras hos oss i 30 dagar efter att arrangemanget har ägt rum. Vid skapande av konto kommer vi att lagra uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra de avsedda ändamålen eller tills personen begär att uppgifterna tas bort. Vi kommer att radera eller avidentifiera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det specifika evenemanget eller tillställningen eller när de inte längre krävs enligt lag.

 

 1. Delning av personupgifter

Personuppgifterna som samlas in via detta formulär kommer inte att delas med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att utföra de avsedda ändamålen. Vi kan komma att dela personuppgifterna med våra leverantörer eller underleverantörer som behöver denna information för att utföra sina uppgifter, såsom att förbereda och leverera mat. Vi kommer att säkerställa att våra leverantörer och underleverantörer följer gällande dataskyddslagar och att de vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 

 1. Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagen GDPR har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter, rättelse av eventuella felaktigheter, radering av personuppgifter, begränsning av behandling eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har några frågor eller funderingar angående dina personuppgifter, kan du kontakta oss på hej@eatsy.se och vi kommer att svara på dina förfrågningar så snart som möjligt.

 

 1. Automatisk beslutsfattande

Vi använder inte någon form av automatiserad beslutsfattande eller profilering baserad på dina personuppgifter som samlas in via detta formulär.

 

 1. Frånskrivningar

Vi som leverantör av information om allergier och specialkost för evenemang, konferenser eller andra arrangemang vill betona att vi endast tillhandahåller korrekt information om allergier och specialkost till arrangören. Vi tar inte ansvar för hur arrangören hanterar dessa informationer eller för eventuella allergiska reaktioner som kan uppstå på grund av felaktig hantering av allergener eller specialkost. Detta ansvar ligger hos arrangören.

Vi uppmanar och informerar arrangören att vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för allergiska reaktioner och att följa alla gällande riktlinjer och lagar för hantering av allergier och specialkost. Vi rekommenderar också att arrangören tar hänsyn till personers individuella behov och önskemål när det gäller allergier och specialkost.

Vi friskriver oss härmed från allt ansvar för eventuella skador, förluster eller kostnader som kan uppstå på grund av allergiska reaktioner eller annan skada relaterad till måltidshantering vid evenemang, konferenser eller andra arrangemang.

Genom att använda våra tjänster för att tillhandahålla information om allergier och specialkost, accepterar arrangören vår policy om att vi frånskriver oss ansvaret för hur informationen hanteras där arrangören är ansvarig för att vidta lämpliga åtgärder för att minimera riskerna för allergiska reaktioner eller annan skada relaterad till allergier och specialkost.

 

 1. Ändringar av denna policy

Denna personuppgiftspolicy kan komma att ändras eller uppdateras från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och du kommer att meddelas om några väsentliga förändringar som påverkar dina rättigheter utförs.

 

 1. Acceptans av denna policy

Genom att fylla i och skicka in formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt denna policy. Om du inte samtycker till vår personuppgiftspolicy ber vi dig att avstå från att använda formuläret och att inte lämna

 

Tack för att du läst vår personuppgiftspolicy. Vi uppskattar ditt förtroende och vi är fast beslutna att skydda din integritet och hantera dina personuppgifter på ett säkert och rättvist sätt, så att du kan få en fulländad måltidsupplevelse.

Hälsningar,
Teamet på Eatsy AB, (559418-2635)

Vi gör det enkelt att servera alla.

Eatsy AB, org nr 559418-2635

Testa kostnadsfritt

Vi tror på vår produkt och vet att du kommer ha nytta av den. Testa den kostnadsfritt redan idag.

Vi låter dig testa Eatsy på 10 arrangemang, helt kostandsfritt!

Gör som Felix, testa Eatsy!